Het verhaal van de BlijeVis

De BlijeVis is hét symbool voor een beweging van mensen en organisaties die zich bezighouden met het verbeteren van trekroutes en de leefomgeving van migrerende vissen. Het symbool verbindt wereldwijd acties en initiatieven om obstakels op te ruimen en vissen vrije doorgang te geven. De BlijeVis vertelt op scholen, bij bezoekers­centra en op locaties met vispassages het verhaal dat mens en natuur nauw verbonden zijn. Alles is erop gericht dat trekvissen weer met een ‘grote glimlach’ naar hun aloude paai-, opgroei- en leefgebieden kunnen zwemmen, zodat hun populaties weer kunnen groeien.


De BlijeVis is reislustig!

Sluizen, stuwen, gemalen, dijken en dammen zijn barrières in de trekroutes van vis. Het aantal vissen en vissoorten is door de jaren heen dan ook afgenomen; onneembare vestingen versperren de weg. Gelukkig komt daar verandering in. Belangrijke barrières worden omzeild en het aantal soorten neemt langzaam aan weer toe. Maar we zijn er nog niet.


Onze BlijeVissen

Een kijkje achter de schermen bij de belangrijkste soorten die migreren tussen zoet en zout water.


Onze sponsoren

Zonder de vrienden van de BlijeVis zouden we dit niet kunnen doen.