Duizenden nieuwe dammen

De komende jaren kunnen er wel eens duizenden dammen in rivieren verschijnen, vooral in tropische landen. Hierdoor wordt het leefgebied van veel vissen nog meer versnipperd en kunnen ze hun levencyclus vaak niet voltooien.

Lees er meer over in de Volkskrant