Exit voor drie stuwen in de Raamsloop

De Raamsloop

De Raamsloop is een beek in Noord-Brabant met een lengte van negen kilometer. De beek valt onder het bestuur gebied van waterschap De Dommel. De beek ontspringt in de Kroonvense heide en loopt door tot rivier de Reusel. Waterschap De Dommel staat niet stil op het gebeid van aquatische ecologie! Zo zijn er in de periode van 2002-2018 al diverse ingrepen verricht om de beek in ere te herstellen. Hermeanderen van het waterlichaam is één van deze ingrepen geweest.

Actuele ingrepen

Waterschap De Dommel is op dit moment hard aan het werk om drie stuwen te verwijderen uit de Raamsloop om zo de beek drie kilometer vrij baan te kunnen geven. Drie stuwen worden verwijdert en geven de beek drie kilometer van vrije stroom terug. Niet alleen de beek zelf, maar ook haar inwoners zijn hier bij gebaat!

De Beekprik

Het herstellen van een beek en de daarmee samen hangende natuurlijke voordelen maken niet alleen het oog van de mens blij, maar ook het leven van diverse migrerende vissoorten. één van deze soorten is de beekprik; Deze rondbekken doen zich voorkomen als een aal. De beekprik heeft een langgerekt lichaam en heeft gele tot zilverkleurige flanken. Deze bijzondere vissoort heeft met deze ingrepen een heuse upgrade van haar leefgebied gekregen! De aanwezigheid van vrije stroming en veel grind in de bodem zorgen voor een blije vis!

De Beekprik