Initiatieven

Overheden worden zich steeds meer bewust van het ecologisch en economisch belang van vismigratie. Het aantal initiatieven om barrièrres te omzeilen neemt het afgelopen decennia dan ook gestaag toe. Mede aangespoord door initiatieven van ngo's, Europese samenwerking en niet te vergeten de Kaderrichtlijn Water (KRW) die strenge(re) eisen stelt aan de waterkwaliteit. Nederland loopt hierin nog niet voorop, maar is op de goede weg. Met soms zelfs spraakmakende initiatieven en nieuwe vismigratietechieken.


Image

Bij het inpolderen en veilig maken van onze waterbeheersing, zijn door de jaren heen veel blokkades voor vissen opgeworpen. Inmiddels is iedereen zich ervan bewust dat dit niet alleen slecht is voor de visstand, maar ook voor biodiversiteit en waterkwaliteit. Het aantal initiatieven om barrières te omzeilen neemt dan ook gestaag toe. Waterschappen en Rijkswaterstaat spelen hierin een belangrijke rol.

Vispassages

Om trekvissen ruim baan te geven worden, verspreid over het land, vispassages  aangelegd en wordt er ‘visvriendelijk’ gespuit bij uitwaterende sluizen. Vaak gecombineerd met locaties waar het verhaal van de vistrek, en de noodzaak daarvan, ook beleefbaar  wordt gemaakt.

Spraakmakend

Daarnaast kent ons land inmiddels spraakmakende initiatieven als de aanleg van de Vismigratierivier, het Haringvliet Kierbesluit en de immense Vistrap bij Doesburg. Tel daar een noviteit als de Vislift bij op en we kijken verwachtingsvol naar de toekomst van trekvissen en het watermilieu in ons land.


 
VOLGENDE


Onze sponsoren

Zonder de vrienden van de BlijeVis zouden we dit niet kunnen doen.