Installeren van twee visheveltrappen

Installeren van twee visheveltrappen voor de ‘Viskringloop Wieringermeer’ voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

De opdracht bestaat uit het inrichten van 12 kilometer aaneengesloten oever als paai- en opgroeigebied voor vissen aan de Hippolytushoeverweg/Wieringerrandweg te Slootdorp in de gemeente Hollands Kroon. Het gebied beslaat in totaal ca. 17 ha.