Vismigratierivier

Over een tijdje ligt er bij de Afsluitdijk een nieuwe vispassage: de Vismigratierivier. Maar waarom precies?