De ene trekvis is belangrijk voor de voedselketen. Een andere wordt met uitsterven bedreigd. Weer andere soorten zijn zeldzaam of iconisch. Wanneer, hoe vaak en hoe lang ze op zoet of zout water aangewezen zijn verschilt ook per soort. Net als hoe ver ze landinwaarts of stroomopwaarts trekken. Maar één ding hebben ze gemeen: alle trekvissen zijn aangewezen op een obstakelvrije doortocht. Een kijkje in de keuken van de belangrijkste soorten die migreren tussen zoet en zout water. Soorten die we als vrienden van de BlijeVis weer leefruimte en toekomst willen bieden.