Schone Rijn

De Rijn is van groot belang voor de scheepvaart in West-Europa, de drinkwatervoorziening van miljoenen mensen en als leefomgeving en trekroute voor vissen.

Op alle fronten wordt er gewerkt aan een Rijn die schoon, veilig en begaanbaar is. Niet alleen in Nederland, maar ook in de andere Rijnlanden. Hiervoor zijn onlangs nieuwe afspraken (Rijn 2040) gemaakt, die afgelopen donderdag werden gepresenteerd door minister Van Nieuwenhuizen.

Voor trekvissen in de Rijn zijn ook maatregelen aangekondigd. Frankrijk heeft beloofd drie vispassages te bouwen. Eerder zijn in Nederland de Haringvlietsluizen op een kier gezet. Hierdoor kunnen in de toekomst vissoorten als de zalm weer naar Zwitserland zwemmen.

Lees het nieuwsbericht op de site van NOS.