Veilige vrije doorgang voor vissen

Zo vrij als een vis in het water? Een vis die van het ene naar het andere water zwemt, komt heel wat hindernissen tegen. Om dat makkelijker en veiliger te maken, zorgen wij in ons beheergebied voor vispassages. Via vistrappen en visvriendelijke stuwen, sluizen en gemalen kunnen (trek)vissen veilig in hun leefgebied zwemmen, of naar hun paai- of opgroeiplaats. En dat is belangrijk, want een goede visstand draagt ook bij aan goede waterkwaliteit.

Routekaart

Voor zover wij weten, kunnen vissen niet lezen. Toch hebben wij een routekaart voor vismigratie gemaakt. Hierop staan de routes die trekvissen zwemmen en alle vispassages in het waterbeheergebied van Schieland en de Krimpenerwaard. Ook knelpunten die nog niet opgelost zijn. De online kaart is interactief en staat bomvol weetjes. Zo staat er bijvoorbeeld bij elke vispassage hoe we ervoor zorgen dat vissen een vrije doorgang hebben, hoe dit technisch werkt, welke vissen zoal passeren, enzovoort. Het belang van vrije migratie van trekvissen krijgt extra aandacht op 24 oktober, wereldvismigratiedag.