Vislift

Er worden veel initiatieven bedacht om trekvissen obstakels te laten nemen. Uit onderzoek blijkt echter dat 70% van de oplossingen niet of onvoldoende uit de verf komt. Hetzelfde geldt voor het monitoren van de visstand én waterkwaliteit. Ook dat gebeurt te weinig en onzorgvuldig. De Smart Vislift biedt uitkomst voor al deze wensen. Waterschap Rivierland plaatste het eerste exemplaar in 2018 bij Almkerk. Komende jaren komen er nog eens elf slimme visliften bij in de Linge.


Image

De Smart Vislift is een ronde vispassage en combineert verschillende kwaliteiten. Hij overbrugt obstakels, telt vissen en monitort de waterkwaliteit. Bovendien is hij online op afstand controleer- en afleesbaar. Bij (dreigende) slechte waterkwaliteit en wanneer er geen vismigratie meer plaatsvindt, krijgt de waterbeheerder een alarmmelding. Tegelijkertijd geeft de slimme vislift  informatie over de staat van flora en fauna in relatie tot de waterkwaliteit.

Aangepaste stroomsnelheden

De Smart Vislift onderscheidt zich van andere vispassages doordat hij automatisch zorgt voor de juiste stroomsnelheid in de vislift. Het instrument herkent elke vis en past de stroomsnelheid in de lift automatisch aan, zowel aan de soort als de migratieperiode. Zelfs de zwakste zwemmers en vissen die moeilijk migreren kunnen gebruikmaken van de vislift!

Elf slimme visliften

Waterschap Rivierland nam in 2018 als eerste de Smart Vislift in gebruik. De komende jaren past het waterschap het hulpmiddel op grote schaal toe bij de Boven-Linge, tussen het Pannerdensch Kanaal en Tiel. In 2020 worden er elf visliften geplaatst op zeven locaties die in elkaars verlengde liggen. Daarmee wordt de Linge ‘s werelds eerste rivier waar zowel de vissen als de waterkwaliteit wordt gevolgd.


 
VOLGENDE


Onze sponsoren

Zonder de vrienden van de BlijeVis zouden we dit niet kunnen doen.